+302109506692

Δάνεια

 

 

Το τμήμα της οικονομικής συμβουλευτικής που ασχολείται με τα δάνεια είναι πολύ εξελιγμένο στο εξωτερικό και υπανάπτυκτο στην Ελλάδα. Σε μεγάλες δυτικές χώρες υπάρχουν μέχρι και πιστοποιημένοι ειδικοί πάνω στον δανεισμό.

 

Ο ρόλος τους είναι καταρχήν να βρίσκουν το χαμηλότερο επιτόκιο και δευτερευόντως να κάνουν μια ανάλυση των σεναρίων κυμαινόμενου και σταθερού επιτοκίου.

 

Οι ειδικοί αυτοί σύμβουλοι πληρώνονται για τις υπηρεσίες τους είτε από τον πελάτη εφάπαξ για προϊόντα που προτείνουν είτε σαν ποσοστό επί του προϊόντος (ανάλογα με το ποσό). Μπορεί βέβαια και να μην πληρώνονται από τον τελικό πελάτη, αλλά από την τράπεζα ή άλλο χρηματοοικονομικό ίδρυμα που θα δανείσει τον πελάτη.

 

Μεσίτες Δανείων

 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τόσο εξελιγμένοι και με πιστοποιήσεις ειδικοί, ωστόσο υπάρχουν επιχειρήσεις που ασκούν αυτή τη δουλειά και η αμοιβή τους ως επί το πλείστον προέρχεται όχι από τον πελάτη, αλλά από τις τράπεζες που δίνουν το δάνειο.

 

Ο ρόλος τους είναι να μεσολαβούν, ώστε να χρεωθεί ο πελάτης το δάνειο και στη συνέχεια το ρίσκο μεταβαίνει στην τράπεζα και το χρέος στον πελάτη. Παίρνουν την προμήθειά τους κι εκεί τελειώνουν όλα.

 

Φυσικά και προσφέρουν μια πολύ χρήσιμη υπηρεσία με τις εξής προεκτάσεις:

 

  1. πιθανώς να βρούνε μια καλύτερη προσφορά από άλλη τράπεζα που ενδεχομένως ο πελάτης αγνοούσε
  2. έχουν μια πιο τεκμηριωμένη προσέγγιση στην κλασσική επιλογή για σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο (με τις ποικίλες μίξεις που μπορεί να έχει αυτό)
  3. λογική και τεκμηριωμένη άποψη ως προς τη χρονική διάρκεια του δανείου και
  4. συμβουλή ως προς το νόμισμα αναφοράς.

Πηγαίνει λοιπόν ο αποφασισμένος πελάτης στον σύμβουλο κι αυτός βέβαια έχει κάθε κίνητρο να του βρει την καλύτερη προσφορά και να του δείξει όλα τα ψιλά γράμματα των συμβάσεων, να συζητήσει μαζί του τις πιθανές αλλαγές των επιτοκίων και κυρίως κάνοντας μια σοβαρή οικονομική ανάλυση.

 

Ωστόσο, κατά τη γνώμη μας υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση μια δεδομένη σύγκρουση συμφερόντων. Αμφισβητείται η αμεροληψία του συμβούλου δανείων ως προς την παρότρυνση ή μη για τη λήψη του ίδιου του δανείου.

 

Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο πελάτης είναι ήδη αποφασισμένος και απλώς ψάχνει την καλύτερη δυνατή λύση για τον εαυτό του, την οποία πολύ πιθανώς να βρει με τον εξειδικευμένο σύμβουλο δανείων.

 

Αλλά και πάλι δεν υπάρχει ένα αντίβαρο στην ίδια αυτή την απόφαση λήψης του δανείου, με την έννοια να συζητηθεί διεξοδικά η ευρύτερη οικονομική κατάσταση του πελάτη, να ληφθούν υπόψη τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του και ουσιαστικά να συζητηθεί κατά πόσο συνάδει η λήψη του δανείου με την επίτευξη μακροχρόνιων οικονομικών στόχων.

Η σύγκρουση συμφερόντων λοιπών έγκειται στο ότι ο εξειδικευμένος σύμβουλος δανείων έχει κάθε κίνητρο να πάρει ο πελάτης το δάνειο, βέβαια χωρίς να χρεώνει τον πελάτη, αφού θα πληρωθεί από προμήθεια από την τράπεζα, αλλά αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να υποψιάσει τον πελάτη.

 

 

Στρατηγική Οικονομική Συμβουλή πριν το Δάνειο

 

Πιστεύουμε ότι πριν από αυτή τη φάση χωράει μια καλή συζήτηση με έναν προσωπικό οικονομικό σύμβουλο. Στην συζήτηση αυτή τίθεται το ευρύτερο πλαίσιο για:

 

  • το σύνολο της οικονομικής του θέσης (περιουσιακά στοιχεία)
  • εξεύρεση χρηματοδότησης μέσω πώλησης αναξιοποίητων οικονομικών στοιχείων
  • φορολογική συμβουλή για την ενδεχόμενη επιβάρυνση από ένα πρόσθετο περιουσιακό στοιχείο
  • συμβουλή διασποράς των κινδύνων του πελάτη σε σχέση με τα υφιστάμενα περιουσιακά του στοιχεία (π.χ. αν έχει ήδη το 90% της περιουσίας του σε ακίνητα, ενδεχομένως είναι προτιμότερο να διαχειριστεί με καλύτερο τρόπο τα υπάρχοντα ακίνητα και να αγοράσει μια ευκαιρία που βρήκε πουλώντας κάποιο από τα αναξιοποίητα ή λιγότερο αξιοποιήσιμα ακίνητά του) και
  • να λάβει υπόψη μια βασική αρχή των χρηματοοικονομικών του δανείου, ότι δηλαδή, αν το επιτόκιό του είναι ας πούμε 4%, πρέπει να είναι σίγουρος ότι η αξία του αγοραζόμενου αγαθού, αυξάνεται με ένα ρυθμό ανάλογο αν όχι μεγαλύτερο από αυτό το επιτόκιο που πληρώνει.

Ο ρόλος λοιπόν του προσωπικού οικονομικού συμβούλου στα δάνεια είναι κυρίως αυτή η ανάλυση για το αν όντως χρειάζεται το δάνειο.

 

Επίσης, ο σύμβουλος θα τεκμηριώσει μια γνώμη για τις νομικές λεπτομέρειες της δανειακής σύμβασης (σταθερό ή κυμαινόμενο, διάρκεια δανείου, ύψος επιτοκίου, νόμισμα αναφοράς κλπ) βλέποντας την προοπτική και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα, αλλά και του οικονομικού αγαθού που πρόκειται να αγοραστεί με δάνειο.

 

Στο FinancialAdvisor.gr μπαίνουμε σε αυτό το αρχικό στάδιο και στην τεχνοκρατική συμβουλή πάνω στους νομικούς και οικονομικούς όρους του δανείου.

 

Για λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-9506692 και στο [email protected].