+302109506692

Φορολογική Στρατηγική

 

 

Ωραίος ο προγραμματισμός κι ο σχεδιασμός, αλλά αυτά σε κανονικές συνθήκες. Κανονικές συνθήκες βέβαια δεν έχουμε στην περήφανη Ελλάδα, γιατί βρίσκουμε μπροστά μας όχι απλώς αλλαγές, αλλά μια κινούμενη άμμο συνεχούς αλλαγής της νομοθεσίας και γενικότερα του πλαισίου φορολογικής λειτουργίας.

 

Υπάρχουν λοιπόν εγγενείς περιορισμοί στην φορολογική στρατηγική λόγω της νομοθετικής αστάθειας. Παρόλα αυτά αξίζει κάποιος να μελετήσει το ευρύτερο πλαίσιο κανόνων, αρχικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δευτερευόντως στον ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο οποίος αποτελείται από 34 από τα πιο αναπτυγμένα κράτη παγκοσμίως), διότι έτσι βγάζει χρησιμα συμπεράσματα για τις πολιτικές που ακολουθούνται διεθνώς.

 

Γνωρίζοντας λοιπόν το διεθνές περιβάλλον μπορεί κάποιος να προσδοκά ότι οι ενδεχόμενες αλλαγές δεν θα ξεφύγουν πολύ από αυτά που είχε προβλέψει.

 

H φορολογική συμβουλευτική ασχολείται:

 

  1. με τη Φορολογία Εισοδήματος και τις φοροαπαλλαγές που τη συνοδεύουν και
  2. με τη Φορολογία Κεφαλαίου, δηλαδή τους φόρους Α) σε ακίνητα και Β) σε μερίσματα, τόκους κι ευρύτερα επενδύσεις (οι λεγόμενες κινητές αξίες).

 

Έτσι λοιπόν εύκολα διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κοινές αρχές στη θέσπιση των φορολογικών κανόνων. Για παράδειγμα σχεδόν παντού οι βασικοί πυλώνες φορολόγησης είναι: 1) η Φορολογία Εισοδήματος (από τα λεφτά που βγάζουμε κάθε χρόνο από την εργασία μας ως επί το πλείστον), 2) η Φορολογία Κεφαλαίου (σε ακίνητα, μερίσματα και τόκους) και 3) η Φορολογία Κατανάλωσης (ΦΠΑ, Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης σε τσιγάρα, καύσιμα, αλκοόλ).

 

Επίσης, σχεδόν παντού το κράτος δίνει μια κατεύθυνση στην οικονομία με τις λεγόμενες φοροαπαλλαγές. Οι φοροαπαλλαγές μας δίνουν δικαίωμα να γλιτώσουμε φόρους κάνοντας κάποιες δαπάνες/επενδύσεις που το κράτος θεωρεί ότι θα ωφελήσουν μακροχρόνια την οικονομία. Eπίσης οι τόκοι των δανείων πάντα εκπίπτουν απ΄το εισόδημα, οπότε για φορολογικούς λόγους συμφέρει γενικά κάποιον να είναι δανεισμένος.

 

Δυστυχώς λόγω της κρίσης, στην Ελλάδα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί οι φοροαπαλλαγές, ωστόσο από τα παραδείγματα του εξωτερικού μπορούμε να δούμε τομείς που πιθανώς θα επανέλθουν οι φοροαπαλλαγές, όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Η φορολογική στρατηγική σχετίζεται πρώτα απ΄ όλα με την κατανόηση του φορολογικού συστήματος και την αξιολόγηση της θέσης στην οποία βρίσκεται ο καθένας μέσα σ’ αυτό.

 

Σχετίζεται με την επαγγελματική του πορεία, η οποία βέβαια στη σύγχρονη εποχή δεν είναι καθόλου βέβαιη και προκαθορισμένη. Για παράδειγμα υπάρχει ένας γενικός διαχωρισμός μισθωτών και αυταπασχολουμένων με μεγάλες συνέπειες στη Φορολογία Εισοδήματος.

 

Επίσης, εάν οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν προχωρήσει αρκετά επαγγελματικά και οικονομικά, ενδεχομένως χρειάζεται να σκεφτούν το διαχωρισμό ατομικής κι εταιρικής περιουσίας.

 

Όλοι γενικά οι φορολογούμενοι με μεγάλη περιουσία ενδεχομένως πρέπει να εξετάσουν τη μεταβίβαση περιουσιακών τους στοιχείων σε τέκνα κι επίσης όλοι οι φορολογούμενοι, αλλά ιδιαιτέρως οι πιο ευκατάστατοι πρέπει να αρχίσουν κάποτε να σκέφτονται το σχεδιασμό της κληρονομιάς, όπου παρατηρείται μεγάλη φορολογική επιβάρυνση κι ενδεχομένως άλλα να υπολογίζουν ότι θα φτάσουν στα παιδιά τους κι άλλα να αφήσει το κράτος να φτάσουν.

 

Η φορολογική στρατηγική λοιπόν εντάσσεται στην οικονομική συμβουλευτική, γιατί το τελικό οικονομικό μας αποτέλεσμα επηρεάζεται καθοριστικά από τους φόρους που βάζει το κράτος.

 

Μπορεί να βγάλουμε τα μεγαλύτερα κέρδη από έξυπνές μας επενδύσεις, να κάνουμε τις καλύτερες επιλογές στα ακίνητα με τεράστιες αποδόσεις, αλλά αν πρόκειται να μοιραστούμε τα κέρδη μας με το κράτος, τότε πήγε τζάμπα η προσπάθειά μας.

 

Για αυτό λοιπόν χρειάζεται παράλληλα καλή γνώση των τρεχουσών φορολογικών επιβαρύνσεων αλλά και φορολογικός σχεδιασμός από ειδικό οικονομικό σύμβουλο, τον λεγόμενο φορολογικό σύμβουλο.

 

Δυστυχώς οι επιβαρύνσεις και στα ακίνητα και στις επενδύσεις είναι πολύ υψηλές, ωστόσο πάντα υπάρχουν καλύτερες λύσεις και είναι κρίμα να μην τις διερευνούμε.

 

Στο FinancialAdvisor.gr συνεργαζόμαστε με ειδικούς φορολογικούς συμβούλους και μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις τόσο άμεσα όσο και σε περιπτώσεις μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το 210-9506692 ή με το email [email protected].